Termes i condicions

Condicions generals

 1. L’usuari declara que és més gran (major de 18 anys) i disposar de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts per GeoPortals, S.L. (d’ara endavant Lameva.com), manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén, i accepta íntegrament les condicions aquí enunciades per utilitzar aquesta web ia contractar els serveis oferts.
 2. En compliment de l’article 13 de la llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, de 18 de desembre, pel qual es regula el dret d’informació de les persones interessades en els processos de recollida de dades personals, s’informa que les dades de caràcter personal que se cedeixin mitjançant aquesta notificació s’inclouran al fitxer del registre d’inscripció de fitxers de dades personals, creat per Lameva.com. Acord del govern a la sessió de l’1 de juliol del 2004 (publicat al BOPA núm.41, any 16, del 7 de juliol del 2004) mitjançant el qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal existents a Lameva.com. La finalitat del fitxer és vetllar per la publicitat de lexistència dels fitxers que contenen dades de caràcter personal per fer possible lexercici del dret dinformació, oposició, accés, rectificació i supressió de les dades. Les dades de la persona física que intervé en aquest acte fent notificació només es poden utilitzar per a procediments administratius que siguin necessaris per tramitar la sol·licitud corresponent. Teniu dret a accedir a les vostres dades personals informatitzades, rectificar-les o si voleu suprimir-les de Memphis que es reconeix com a autoritat publica responsable del tractament.
 3. L’usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d’aquest servei és l’andorrana i se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del Principat d’Andorra per resoldre les divergències que es derivin de la interpretació o l’aplicació d’aquest clausulat. Lameva.com es reserva el dret a fer els canvis que consideri oportuns en els termes i condicions establerts. Les modificacions s’inclouran de manera destacada a la web de Lameva.com.
 4. Lameva.com no garanteix la disponibilitat dels serveis que presta, quedant exonerat per qualsevol tipus de responsabilitat que es derivi de la indisponibilitat del servei sempre que es degués a força major o errors a les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a voluntat.
  Lameva.com tampoc no es fa responsable dels enllaços a altres pàgines web que no siguin titularitat seva i que, per tant, no poden ser controlades per aquesta.
 5. Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d’efectuar les parts en relació amb aquestes Condicions Generals, s’han de fer per escrit i s’entendrà que han estat realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu ordinari al domicili de l’altra part o al correu electrònic d’aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquest efecte cada part pugui indicar a l’altra.
 6. Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tot allò altres, tenint aquesta disposició, o la part d’aquesta que resulti afectada, per no posada.

Teixits

Bandera confeccionada en sentit horitzontal amb mesures personalitzades.
Elaborada en tela 100% polièster de *115g/m², està especialment fabricada per a exteriors.
Compta amb dues anelles negres a l’esquerra per a facilitar la seva col·locació en múltiples superfícies.

Tela 100% polièster de *115g/m². Tejeduría: 50% trama i 50% ordit i malla de 3 fils. Cosides en doble repunt. Doble doblec amb un ample de 10 mm. Doble costura simètrica de 7 mm (a 1,5 mm de les vores). Ample de puntada: 5 mm. Impressió per “inkjet” sublimació en colors CMYK (cuatricromía) per una cara amb un traspàs del color del 89% aprox. amb tintes oficials.

Dissenys

Tots els nostres dissenys són únics i exclusius de Lameva.com i estan en procés de registre de disseny en l’Oficina de Propietat Industrial de la Unió Europea (EUIPO).


Cures de les peces

Tot i que el material utilitzat a les banderes de Lameva.com són de la millor qualitat, recomanem tenir en compte les recomanacions següents en l’ús d’aquestes peces.

1.- El clor i productes químics poden danyar la peça.
2.- Els olis i cremes bronzejadores afecten les peces.
3.- Aconsellem no deixar a la intempèrie les banderes quan no sigui necessari, per a allargar la seva vida.
4.- Si vol rentar les banderes, faci-ho a mà i amb detergents suaus i després assequi a l’ombra. No feu servir lleixiu, no planxeu. No renteu en sec.

Formes de pagament

Acceptem contrareemborsament per a enviaments a Espanya, pagament amb targeta de crèdit per les passarel·les de pagament de Paypal o TPV bancari.

Enviaments

 1. En el moment de realitzar la compra el sistema de pagament Paypal, enviarà de manera automàtica una confirmació al Client, a través del correu electrònic, de la compra esmentada facilitant-se un ID de rebut de 16 dígits, aquest núm. qualsevol consulta o aclariment.
 2. Acceptem comandes de tot el món. Lameva.com i la nostra matriu Geoportals, S.L. ha lliurat comandes a més de 56 països diferents.
 3. Lameva.com comprovarà les dades rebudes referents al Client i estoc, si es detectés qualsevol error en aquests es posaria en contacte amb el Client el més aviat possible per solucionar-lo, si no es detectés cap error. Lameva.com es compromet a realitzar l’enviament, en perfectes condicions d’embalatge per transportar-lo, en un termini no superior a 3 dies laborables a través de l’agència de transport convenient o mitjançant correu certificat a través de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs , en endavant Correus
 4. A partir del lliurament de l’enviament a Correus d’Espanya aquest deixa de ser responsabilitat de Lameva.com, realitzant-se normalment el lliurament en el termini i les condicions següents: comunitat autònoma de Catalunya, lliurament en 72 hores des de l’enviament, resta d’Espanya o món de la forma que expressa i presenta Correus a la seva pàgina www.correos.es. amb uns terminis que poden variar segons el país de destinació entre 2 i 8 setmanes. Qualsevol manipulació, desperfecte, pèrdua, retard o altre tipus d’anomalia serà responsabilitat de Correus (o una altra empresa de transport que s’hagi acordat), establint-se la normativa sobre responsabilitats, reclamacions i garanties que s’indiquen a www.correos.es
 5. El tipus d’enviament especificat indica que el paquet serà lliurat al domicili indicat pel Client, si no existís la possibilitat del lliurament per no trobar-se en aquell moment algun responsable per a la recollida, el client haurà de posar-se en contacte amb l’agència transportista (que prèviament haurà comunicat la forma de contacte mitjançant avís d’arribada) o s’haurà de retirar a l’oficina de Correus corresponent acreditant-se la identitat del destinatari mitjançant document oficial.
 6. Si per algun tipus d’error o omissió per part del Client existís alguna causa o motiu que impossibilités el lliurament de l’enviament (errors en nom, adreces, etc.) no serà en cap cas responsabilitat de Lameva.com, aplicant-se en aquest cas la Política de Canvis i Devolucions.
 7. Cancel·lació de comanda: És possible cancel·lar o canviar els articles d’una comanda que encara no ha estat enviada. Si la comanda ja ha estat enviada, no podrem cancel·lar cap comanda.

Política de canvis i reemborsament

 1. El termini màxim per sol·licitar la devolució és de 7 dies naturals a partir de la recepció de la comanda per part del client.
 2. Per començar el procés de canvi o devolució el client haurà d’enviar-nos un mail a vendes @ lameva.com o bé trucar-nos al nostre número de telèfon/whatsapp d’Atenció al Client +376-34-07-11 indicant-nos en el cas de devolució el motiu de la mateixa i un codi de compte corrent on puguem realitzar-li una transferència a favor seu, i en el cas de canvi necessitarem saber l’article que voleu (model, marca, talla, color, etc).
 3. Qualsevol producte que es vulgui canviar o tornar ha de sempre fer-se amb l’embalatge i l’etiquetatge originals i intactes, convenientment empaquetada a la seva caixa original i protegida correctament. L’article a tornar ha de trobar-se en el mateix estat en què va ser rebut i sense fer servir.
 4. Si la comanda fos tornada a origen pel fet que l’empresa de transports no va poder lliurar la mercaderia (per negligència de la mateixa) al destinatari, la nostra empresa es farà càrrec de les despeses del primer reenviament.
  En cas que l’empresa de transports hagués operat correctament, Lameva.com no es farà càrrec del reenviament. Es retornarà l’import de l’article(s) que hi hagi a la comanda, però no el de les despeses d’enviament.
 5. Si la devolució o canvi es deu a un error per part nostra pel que fa a l’enviament, el client rebrà instruccions prèvies des de les nostres oficines, la mercaderia serà enviada des d’un lloc que es trobarà a la mateixa localitat on es va rebre el paquet, que el client ha d’especificar al mateix missatge del punt 2. Evidentment, Lameva.com es farà càrrec de totes les despeses derivades de la devolució i posterior enviament de la comanda correcta en el cas de canvi.

En rebre el paquet, es confirmarà el bon estat del producte i que efectivament es tractava d’una negligència per part nostra i es procedirà a l’enviament del nou producte en el cas de canvi ia tornar els diners en el cas de devolució en el termini dels següents 7 dies hàbils a la recepció al nostre magatzem. Els diners de la devolució se us ingressaran al client mitjançant transferència bancària al vostre número de compte.

Si per motius de manca d’estoc l’article no estigués disponible se li donarà al client l’opció d’escollir un nou article del mateix import que l’anterior o la devolució integra.

 1. Si l’enviament es va realitzar correctament per part nostra i el canvi o devolució es deu a motius personals del client el tractament dels canvis serà diferent del de les devolucions.

En cas de devolució serà el client qui assumirà totes les despeses d’enviament derivades del primer enviament i posterior devolució. Per fer el canvi o devolució el client ens haurà de fer arribar el producte a l’adreça que s’indica al final d’aquest punt. En rebre el paquet, es confirmarà el bon estat del producte i es procedirà a l’enviament del nou producte en el cas de canvi ia tornar els diners en el cas de devolució en el termini dels 7 dies hàbils següents a la seva recepció. Els diners de la devolució se us ingressaran al client mitjançant transferència bancària al vostre número de compte.

La direcció a què se’ns ha de fer arribar el producte és la següent:

Geoportals, S.L.
Avda. del Pessebre 58, 2-3
AD700 – Escaldes-Engordany
Tlfn / : 00.376.340.711

*Les tonalitats dels colors dels articles presentats poden variar del producte final i entre comandes del mateix color, a causa de canvis en les deferents tintades dels teixits.

*Tots els preus de la nostra web no inclouen IVA i s’afegeix al moment del pagament depenent de la residència del client.

Lameva.com és un website del grup:

Geo Portals, S.L. – Lameva.com
Avd. Del Pessebre 58, 2-3
AD700 Escaldes-Engordany
Principat d’Andorra

Lameva.com, es reserva el dret de canviar el contingut d’aquesta pàgina web en qualsevol moment i sense avís previ.